Skip to main content

TOL onderzoek en therapie

TOL is een multidisciplinair team van psychologen, logopedisten en kinesisten. Ons team is gespecialiseerd in het onderzoek en therapie bij kinderen, jongeren en volwassenen. Er is een intense samenwerkingen met verschillende psychiaters en kinderpsychiaters.

  • ADHD, autisme
  • Dyslexie, dyscalculie
  • Angst, faalangst, depressieve stemming, slaap
  • Dysfasie,fonologische stoornissen, articulatie
  • NAH, dysartrie, afasie, executieve functies
  • Zelfbeeld, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen
  • Schoolrijpheid, niveaubepaling taal, lezen, rekenen
  • Schrijfmotoriek, DCD, lateralisatie
  • Vroege motorische ontwikkelingsstimulatie
  • Ademhalingsproblemen, hyperventilatie, lichaamsbesef

Logopedie

Zowel kinderen als volwassenen kunnen door het team van logopedisten onderzocht en behandeld worden. Kinderen met verschillende problematieken op vlak van spreken, taal en leren kunnen bij ons terecht. Volwassenen kunnen bij ons terecht voor attestering, onderzoek en/of begeleiding voor leerstoornissen en taalstoornissen (bijvoorbeeld na een hersenletsel). Naast de logopedische behandeling geven we ook adviezen en informatie aan de omgeving van personen met spraak-, taal- en leerstoornissen. Ouderbegeleiding behoort eveneens tot ons werkterrein.

Psychologie

Psychologen en psychologisch consulenten onderzoeken en behandelen jongeren en volwassenen met diverse psychische moeilijkheden. Vaak voorkomende aanmeldingsklachten zijn emotionele problemen, angstproblemen, gedragsproblemen, relationele moeilijkheden, vraag naar onderzoek of behandeling van autisme (ASS) of ADHD. U kan bij ons terecht voor zowel onderzoek en/of therapie. Alle psychologen in TOL zijn erkend door de psychologencommissie en hebben een visum.

Kinesitherapie

Binnen TOL bieden we pediatrische kinesitherapie aan. Dit is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. We bieden vroege ontwikkelingstimulatie, ademhalingskine, psychomotoriek, schrijfmotoriek en typtien aan. Onderzoek en behandeling van kinderen met leerstoornissen als DCD, dysgrafie en vaardigheidsproblemen bij schrijven, knippen, veters strikken etc, gebeurt bij onze pediatrische kinesisten. Voor volwassenen bieden we ademhalingskinesitherapie aan.
Ouders van jonge kinderen krijgen training om thuis zelf ontwikkelingstimulering aan te bieden.

Studiecoaching

In TOL zijn enkele psychologen en een agoog gespecialiseerd in studiecoaching bij jongeren uit het secundair en het hoger onderwijs. Vertrekkend vanuit hun huidige studiemethodiek wordt de jongere geleerd hoe die op een efficiëntere wijze de leerstof kan verwerken. Naast het opmaken van een goede studieplanning, wordt ook ingezet op studiemethodiek. Jongeren leren hoe ze hoofdzaak van bijzaak onderscheiden, leren we werken met schema's, samenvattingen, boomstructuren, mind maps, ezelbruggetjes,… Vakinhoudelijke ondersteuning komt aan bod, maar is steeds gekaderd binnen het leren leren. Tenslotte wordt er ook stilgestaan bij studiehouding en studiemotivatie, er is ook aandacht voor faalangst, uitstelgedrag of andere gevolgen van faalervaringen op gebied van leren. Studiecoaching wordt individueel gegeven bij jongeren van secundair en hoger onderwijs, de frequentie is meestal 1 uur per week, maar wordt in overleg met jongere besproken.

Congres: Moeder waarom leren wij - 4 oktober 2024

Eerste welzijnsmarkt met gratis toegang